Všeobecné obchodní podmínky

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba.

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí firma Eva Bernardová, IČO: 09545450, se sídlem Platanová 646, 294 71, Benátky nad Jizerou, zapsaná na živnostenském úřadě Magistrátu města Mladá Boleslav, provozuje web www.evabernardova.cz.

2. Informace o produktech a službách

Informace o produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

3. Ochrana autorských práv

Produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. 

6. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře, v současné chvíli je zde nastavena pouze platba bankovním převodem. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby – potvrzení objednávky. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním e-mailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@evabernardova.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

7. Doručení produktu / zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba a to následovně:

V případě online výkladů / výkladu po telefonu je po obdržení objednávky a uhrazení platby domluven termín schůzky.

Písemný výklad je zaslán na Vámi uvedený e-mail do 5 dnů od připsání platby na účet  prodávajícího.

Online kurz je nastaven na postupné zasílání lekcí, součástí kurzu je i osobní podpora lektora ve formě živého vysílání a podpory ve Facebookové skupině.

Workshop – se koná formou online vysílání a odkaz je zasílán před zahájením akce na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Bližší informace jsou uvedeny na prodejních stránkách k výkladu z karet.

Terapie metodou SCPR provádím na dálku v napojení na Vyšší já a komunikuji skrze kyvadlo a tabulky s vaší Duší. Výše platby a vhodné datumy pro terapii Vám zašlu na vaši e-mailovou adresu.

8. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny či zaslány nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese info@evabernardova.cz.

Platba za výklad z karet a terapii metodou SCPR je poskytována předem. Platíte mi za můj čas, energii, kterou vkládám do výkladu a terapie.

Je to úhrada za moje znalosti a dovednosti, které Vám předávám touto formou. Nenesu žádnou zodpovědnost za vaše rozhodování a chování po obdržení výkladu z karet či absolvované terapii. Jak s informacemi mého výkladu z karet naložíte je jen Vaší zodpovědností. Tyto služby nelze reklamovat, veškerou zodpovědnost přebíráte VY.

9. Ochrana osobních údajů 

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.