„Zajímám se o svoji budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.“ — Charlie Chaplin

Výklad z karet pomáhá nejen mě, ale i mým klientům najít odpovědi a vidět vývoj událostí. Máme tedy možnost nechat vše plynout nebo se rozhodnout ke změně.

V současné době pobývám často mimo domov a proto nabízím pouze výklady online / WhatsApp nebo Skype.